آویناآوینا، تا این لحظه 6 سال و 9 ماه و 20 روز سن دارد

بهار زندگی من

دنبال کنندگان وبلاگ من

رتبه جذابیت: 450
امتیاز جذابیت: 3,249
35 دنبال کنندگان
250 پسندها
556 نظرات
67 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 105
امتیاز جذابیت: 7,844
125 دنبال کنندگان
677 پسندها
904 نظرات
151 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 45
امتیاز جذابیت: 13,303
31 دنبال کنندگان
957 پسندها
3,649 نظرات
600 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 76
امتیاز جذابیت: 9,463
48 دنبال کنندگان
1,146 پسندها
1,255 نظرات
263 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 1,356
امتیاز جذابیت: 934
20 دنبال کنندگان
74 پسندها
51 نظرات
12 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 26
امتیاز جذابیت: 17,185
112 دنبال کنندگان
2,115 پسندها
1,981 نظرات
328 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 219
امتیاز جذابیت: 5,465
66 دنبال کنندگان
562 پسندها
351 نظرات
533 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 2,231
امتیاز جذابیت: 1
0 دنبال کنندگان
0 پسندها
0 نظرات
1 مطالب بی رمز
1000 وبلاگ برتر نی نی وبلاگ